Logo Wesołe Misie
Slogan Wesołe Misie

PLAN DNIA W ŻŁOBKU WESOŁE MISIE (Sokołowska)

6.30 - 8.45 - Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci     integracyjne z wszystkimi dziećmi niepodzielnymi wiekowo. Zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia poranne. Rozchodzenie się dzieci do swoich grup.
8.45 - 9.00 - Czynności higieniczne przed śniadaniem.
9.00 - 9.15 - Śniadanie, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku.
9.15 - 9.30 - Czynności higieniczne po śniadaniu, mycie rąk- profilaktyka zdrowego trybu życia, nocnikowanie.
9.30 - 10.00  - Zorganizowane zajęcia tematycznie dostosowane do wieku dzieci (zajęcia techniczno- plastyczne, zajęcia rytmiczne z elementami muzykoterapii, bajkoterapii, gry i  zabawy gimnastyczne kształtujące postawę dzieci, zajęcia logopedyczne. Zabawy edukacyjne z języka angielskiego, nauka piosenek i wierszyków poprzez zabawę). Praca w grupie dzieci lub indywidualna.
10.00 - 11.00 - Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań na sali lub na placu zabaw, spacery.
11.00 - 11.30 - Przygotowanie do obiadu. Mycie rąk, nocnikowanie.
11.30 - 11.50 - Obiad (I danie)- karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku.
11.50 - 12.00 - Czynności higieniczne po obiedzie.
12.00 - 14.00 - Leżakowanie, relaksacja na leżakach z ulubioną maskotką, słuchanie ulubionych kołysanek, bajek i muzyki relaksacyjnej.
14.00 - 14.30 - Czynności higieniczne po leżakowaniu nocnikowanie, przygotowanie do drugiego dania obiadowego.
14.30 - 14.50 - Drugie danie – karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku.
14.50 - 15.00 - Czynności higieniczne po posiłku (mycie ząbków po obiedzie, nocnikowanie, mycie rączek).
15.00 - 15.30 - Gry i zabawy dydaktyczne, planszowe, konstrukcyjne. Przygotowania do podwieczorku.
15.30 - 15.45 - Podwieczorek.
15.45 - 17.00 -  Zabawy swobodne na sali lub pobyt na placu zabaw.
17.00 - 17.30 - Deser. Oczekiwanie na przyjście rodziców, rozchodzenie się dzieci.