Logo Wesołe Misie
Slogan Wesołe Misie

Żłobek Wesołe Misie zaprasza od 6.30 do 17.30(Sokołowska), 6.45-17.00 (Ogrodowa) od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych, oraz dni ustalonych odpowiednio wcześniej jako "wolne".


Oferta programowa:
• Troskliwa pielęgnacja i profesjonalna opieka dla dzieci od 20tyg. do 3 lat;
• Program dnia wypełniony aktywnością dla różnych grup wiekowych pod nadzorem metodyków-pedagogów, psychologa, logopedy, pielęgniarki;
• Całodzienne wyżywienie spełniające normy żywieniowe (własna kuchnia)
• Wspólne imprezy rodzinne w trakcie roku;
• Zajęcia dostosowane do wieku dzieci:
• gry i zabawy ogólnorozwojowe
• zajęcia techniczno - plastyczne
• zabawy z językiem angielskim
• rytmikę, muzykoterapię
• gimnastyka korekcyjna
• profilaktyczne zajęcia logopedyczne
• bajkoterapia
• dogoterapia.